EL PRESIDENT

Sigueu benvinguts i benvingudes al portal de l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies. D’ençà de la seva creació l’any 1983 ACEA ha anat creixent i consolidant-se.


Les empreses que composen l’ACEA realitzen transport sanitari i apliquen el conveni col.lectiu de transport de malalts i accidentats en ambulància.


Són empreses localitzades a Catalunya, amb cobertura del 100% del territori, amb una gran vocació de servei públic i que han protagonitzat una imparable evolució cap a la millora contínua de la qualitat.


L’Activitat engloba el transport sanitari de tipologia urgent, no urgent programat i transport sanitari no urgent no programat. El transport sanitari no urgent pot ser individual, col.lectiu i adaptat.


Les empreses associades disposen de recursos adaptats als requeriments de cada tipus de transport. La nostra feina és complexa i requereix una elevada inversió en equipaments, tecnologia i formació dels treballadors.


Us animem a que ens visiteu virtualment i ens feu arribar tots aquells suggeriments que considereu oportuns per tal d’ajudar-nos a millorar la nostra feina de cada dia.


Moltes gràcies,