MISSIÓ

ACEA és una associació sense ànim de lucre i apolítica que, en compliment dels seus fins estatutaris, ostenta la representació, defensa i coordinació dels interessos econòmics i profesionals de les empreses associades, i promou mesures de millora sectorial a través d’estudis, formació continuada dels profesionals i d’altres activitats, aportant valor a tota la societat.