ORGANITZACIÓ

Els òrgans de govern de la ACEA són:


Assemblea General

Està composta per tots els associats i és l'òrgan suprem de govern i representació de l'associació.


Junta Directiva

Està constituïda per un membre-representant de cadascuna de les Regions Sanitàries en què està dividit el mapa sanitari a Catalunya, amb excepció de la Regió Sanitària de Barcelona que comptarà amb dos representants del sector sanitari Barcelona Ciutat i un representant per cada sector sanitari:  • Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès Sud
  • Vallès Oriental i Vallès Occidental
  • Maresme i Barcelonès Nord.

Per tant és una Junta Directiva plural que representa i dóna vot a cada territori de Catalunya.


Presidència

Exerceix l'alta representació, direcció i gestió de la ACEA.


Secretari General


Tresorer


Direcció Executiva