NOTÍCIA

B.O.E. Nº 234

07-10-2015

Amb data 30 de setembre de 2015, s'ha publicat al B.O.E. la Llei 37/2015 de 29 de setembre de carreteres de l'Estat, on a l'article número 23 (pàgina 88500), s'inclou les ambulàncies com a excempció del pagament de peatges, sempre que estiguin complint amb el seu servei específic. 


  

Veure totes